Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne på denne hjemmeside er kun til generelle informationsformål. Oplysningerne leveres af Landbrug+ og mens vi bestræber os på at holde oplysningerne opdaterede og korrekte, giver vi ingen erklæringer eller garantier af nogen art, udtrykkelige eller underforståede, om fuldstændigheden, nøjagtigheden, pålideligheden, egnetheden eller tilgængeligheden vedrørende webstedet eller de oplysninger, produkter, tjenester eller relateret grafik, der er indeholdt på webstedet til ethvert formål. Enhver tillid, du sætter på sådanne oplysninger, er derfor udelukkende på din egen risiko.
Under ingen omstændigheder vil vi være ansvarlige for tab eller skade, herunder uden begrænsning, indirekte eller følgeskader eller skader, eller noget tab eller skade som helst, der opstår som følge af tab af data eller fortjeneste, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af ​​denne hjemmeside .
Via denne hjemmeside kan du følge links til andre hjemmesider, som ikke er under Landbrug+ kontrol. Vi har ingen kontrol over arten, indholdet og tilgængeligheden af ​​disse websteder. Medtagelsen af ​​nogen links indebærer ikke nødvendigvis en anbefaling eller støtter de synspunkter, der er udtrykt i dem. 

Der gøres alt for at holde hjemmesiden oppe og køre problemfrit. Landbrug+ tager dog intet ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for, at hjemmesiden er midlertidigt utilgængelig på grund af tekniske problemer uden for vores kontrol.

VILKÅR OG BETINGELSER

Disse vilkår og betingelser ("Aftale") angiver de generelle vilkår og betingelser for din brug af natureplus.io-webstedet "Websted" eller "Service" og alle dets relaterede produkter og tjenester (samlet kaldet "Tjenester"). Denne aftale er juridisk bindende mellem dig ("Bruger", "dig" eller "din) og Landbrug+ Aps ("Landbrug+ Aps", "vi", "os" eller "vores"). Hvis du indgår denne aftale på vegne af en virksomhed eller anden juridisk enhed, erklærer du, at du har bemyndigelse til at binde en sådan enhed til denne aftale, i hvilket tilfælde udtrykkene "Bruger", "dig" eller "din" henviser til til en sådan enhed. Hvis du ikke har en sådan autoritet, eller hvis du ikke er enig i vilkårene i denne aftale, accepterer du ikke denne aftale og må ikke få adgang til og bruge webstedet og tjenesterne.
Ved at tilgå og bruge webstedet og tjenesterne anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af vilkårene i denne aftale. Du anerkender, at denne aftale indgår i en kontrakt mellem dig og Landbrug+ Aps, selvom den er elektronisk og ikke fysisk underskrevet af dig, og den regulerer din brug af hjemmesiden og tjenesterne.

Indholdsfortegnelse
FAKTURERING OG BETALINGER

Du skal betale alle gebyrer eller gebyrer til din konto i overensstemmelse med de gebyrer, gebyrer og faktureringsbetingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor et gebyr eller et gebyr skal betales. Hvis dit køb efter vores vurdering udgør en højrisikotransaktion, vil vi kræve, at du giver os en kopi af dit gyldige offentligt udstedte billed-id og muligvis en kopi af et nyligt kontoudtog for det anvendte kredit- eller betalingskort for købet. Vi forbeholder os retten til at ændre produkter og produktpriser til enhver tid. Vi forbeholder os også retten til at afvise enhver ordre, du afgiver hos os. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer afgivet af eller under den samme kundekonto, det samme kreditkort og/eller ordrer, der bruger den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. i tilfælde af at vi foretager en ændring af eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at give dig besked ved at kontakte den e-mail og/eller faktureringsadresse/telefonnummer, der blev angivet på det tidspunkt, hvor ordren blev foretaget.

NØJAGTIGHED AF INFORMATION

Lejlighedsvis kan der være information, ikke eh hjemmesiden, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan relatere til tilgængelighed, kampagner og tilbud. Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis nogen oplysninger på webstedet eller tjenesterne er unøjagtige til enhver tid uden forudgående varsel (herunder, uden begrænsning, prisoplysninger, undtagen som oplyst ingen specificeret opdaterings- eller opdateringsdato på webstedet bør tages for at angive, at alle oplysninger på webstedet eller tjenesterne er blevet ændret eller opdateret.

TREDJEPARTSTJENESTER

Hvis du beslutter dig for at aktivere, få adgang til eller bruge tredjepartstjenester, skal du være opmærksom på, at du får adgang til og brug af sådanne andre tjenester udelukkende er underlagt vilkårene og betingelserne for sådanne andre tjenester, og vi støtter ikke, er ikke ansvarlige eller ansvarlige for, og fremsætte ingen erklæringer med hensyn til noget aspekt af sådanne andre tjenester, herunder, uden begrænsning, deres indhold eller måden, hvorpå de håndterer data (inklusive dine data) eller nogen interaktion mellem dig og udbyderen af ​​sådanne andre tjenester. Du frasiger dig uigenkaldeligt ethvert krav mod Landbrug+ Aps med hensyn til sådanne andre tjenester. Landbrug+ Aps er ikke ansvarlig for nogen skade eller tab forårsaget af eller påstået at blive brugt af eller i forbindelse med din aktivering, adgang til eller brug af sådanne andre tjenester, eller din tillid til privatlivspraksis, datasikkerhedsprocesser eller andre politikker for sådanne andre. tjenester. du kan blive bedt om at registrere eller logge ind på sådanne andre tjenester på deres respektive platforme. Ved at aktivere andre tjenester giver du udtrykkeligt Landbrug+ Aps tilladelse til at videregive dine data efter behov for at lette brugen eller aktiveringen af ​​en sådan anden tjeneste.

Selvom hjemmesiden og tjenesterne kan linke til andre ressourcer (såsom hjemmesider, mobilapplikationer osv.), er vi ikke direkte eller indirekte, hvilket indebærer nogen godkendelse, tilknytning, sponsorering, påtegning eller tilknytning til nogen linket ressource, medmindre det er specifikt angivet heri. Nogle af links på hjemmesiden kan være "tilknyttede links". Det betyder, at hvis du klikker på linket og køber en vare, vil Landbrug+ Aps modtage en affiliate-kommission. Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller evaluere, og vi garanterer ikke for tilbud fra nogen virksomheder eller enkeltpersoner eller indholdet af deres ressourcer. . Du bør omhyggeligt gennemgå de juridiske erklæringer og andre betingelser for brug af enhver ressource, som du får adgang til via et link på webstedet. dit link til andre ressourcer uden for webstedet er på din egen risiko.

FORBUDTE ANVENDELSER

Ud over andre vilkår som angivet i aftalen er det forbudt at bruge webstedet og tjenesterne eller indholdet: (a) til ethvert ulovligt formål; (b) at opfordre andre til at udføre eller deltage i ulovlige handlinger; (c) at overtræde internationale, føderale, provinsielle eller statslige regler, regler, love eller lokale bekendtgørelser: (d) at krænke eller krænke vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, ærekrænke, bagvaske, uensartede, intimidere eller diskriminere baseret på køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at indsende falske eller vildledende oplysninger; (g) at uploade eller overføre vira eller enhver anden form for ondsindet kode, der vil eller kan blive brugt på nogen måde, der vil påvirke funktionaliteten eller driften af ​​webstedet og tjenesterne, tredjepartsprodukter og -tjenester eller internettet; (h) at spam, phish, pharm, påskud, spider, crawl eller scrape; (i) til ethvert obskønt eller umoralsk formål; (j) for at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne på webstedet og tjenesterne, tredjepartsprodukter og -tjenester eller internettet. Vi forbeholder os retten til at afslutte din brug af webstedet og tjenesterne for at overtræde nogen af ​​de forbudte anvendelser.

INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

"Immaterielle rettigheder" betyder alle nuværende og fremtidige rettigheder, der er tildelt ved lov, almindelig lov eller egenkapital i eller i forbindelse med enhver ophavsret og beslægtede rettigheder, varemærker, design, patenter, opfindelser, goodwill og retten til at sagsøge for bortfald, rettigheder til opfindelser, brugsrettigheder og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder, i hvert enkelt tilfælde, uanset om de er registrerede eller uregistrerede, og herunder alle ansøgninger og rettigheder til at ansøge om og blive givet, ret til at kræve prioritet fra, såsom rettigheder og alle lignende eller tilsvarende rettigheder eller former for beskyttelse og ethvert andet resultat af intellektuel aktivitet, som eksisterer eller vil eksistere nu eller i fremtiden i nogen del af verden.
Denne aftale overfører ikke nogen intellektuel ejendom ejet af Landbrug+ Aps eller tredjeparter, servicemærker, grafik og logoer, der bruges i forbindelse med hjemmesiden og tjenesterne, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Landbrug+ Aps eller dets licensgivere. Andre varemærker, servicemærker, grafik og logoer, der bruges i forbindelse med hjemmesiden og tjenesterne, kan være varemærker tilhørende andre tredjeparter. Din brug af hjemmesiden og tjenester giver dig ingen ret eller licens til at reproducere eller på anden måde bruge nogen af Landbrug+ ApS eller tredjeparts varemærker.

FRASKRIVELSE AF GARANTI

Du accepterer, at en sådan tjeneste leveres på "som den er" og "som tilgængelig", og at du udelukkende bruger webstedet og tjenesterne på egen risiko. Vi fraskriver os udtrykkeligt alle garantier af enhver art, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, inklusive men ikke begrænset til de stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Vi giver ingen garanti for, at Tjenesterne vil opfylde dine krav, eller at Tjenesten vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri; Vi giver heller ikke nogen garanti for de resultater, der kan opnås ved brugen af ​​Tjenesten, eller for nøjagtigheden eller pålideligheden af ​​oplysninger, der er opnået gennem Tjenesten, eller at fejl i Tjenesten vil blive rettet. Du forstår og accepterer, at alt materiale og/eller data, der downloades eller på anden måde opnås gennem brugen af ​​Tjenesten, sker efter eget skøn og risiko, og at du alene er ansvarlig for enhver skade eller tab af data, der er et resultat af download af sådant materiale. og/eller data. Vi giver ingen garanti vedrørende varer eller tjenester købt eller opnået gennem tjenesten eller transaktioner indgået gennem tjenesten, medmindre andet er angivet. Ingen rådgivning eller information, hverken mundtlig eller skriftlig, indhentet af dig fra os eller gennem tjenesten skal skabe nogen garanti, der ikke udtrykkeligt er angivet heri. Denne aftale overfører ikke til dig nogen intellektuel ejendom ejet af Coin4Planet Aps eller tredjeparter, servicemærker, grafik og logoer brugt i forbindelse med hjemmesiden og tjenesterne, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Landbrug+Aps eller dets licensgivere. Andre varemærker, servicemærker, grafik og logoer, der bruges i forbindelse med hjemmesiden og tjenesterne, kan være varemærker tilhørende andre tredjeparter. Din brug af hjemmesiden og tjenester giver dig ingen ret eller licens til at reproducere eller på anden måde bruge nogen af ​​Coin4Planet Aps eller tredjeparts varemærker.

ANSVARSBEGRÆNSNING

I videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning, vil Landbrug+ Aps, dets tilknyttede selskaber, direktører, embedsmænd, medarbejdere, agenter, leverandører eller licensgivere under ingen omstændigheder være ansvarlige over for nogen person for indirekte, tilfældige, særlige, strafbare, dæknings- eller følgeskader ( inklusive uden begrænsning, skadeserstatning for tabt fortjeneste, omsætning, salg, goodwill, brug af indhold, indvirkning på forretningen, forretningsafbrydelse, tab af forventede besparelser, tab af forretningsmulighed), uanset hvad der er forårsaget, under enhver teori om ansvar, herunder, uden begrænsning kontrakt , tort, garanti, brud på lovbestemt pligt, uagtsomhed eller andet, selvom den ansvarlige part er blevet informeret om muligheden for sådanne skader eller kunne have forudset sådanne skader. I det maksimale omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning, vil det samlede ansvar for Landbrug+ Aps og dets tilknyttede selskaber, officerer, medarbejdere, agenter, leverandører og licensgivere i forbindelse med tjenesterne være begrænset til et beløb, der ikke er større end én dollar i forhold til beløb, der faktisk er betalt kontant af dig til Landbrug+ Aps, i den foregående en måneds periode forud for den første begivenhed eller hændelse, der giver anledning til et sådant ansvar. Begrænsningerne og udelukkelserne gælder også, hvis dette retsmiddel ikke fuldt ud kompenserer dig for eventuelle tab eller mislykkes med dets væsentlige formål.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at holde Landbrug+ Aps og dets tilknyttede selskaber, direktører, embedsmænd, medarbejdere, agenter, leverandører og licensgivere skadesløse fra og imod ethvert ansvar, tab, skader eller omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, påløbet i forbindelse med eller opstået fra tredjemand parts påstande, krav, handlinger, tvister eller krav fremsat mod nogen af ​​dem som følge af eller relateret til dit indhold, din brug af webstedet og tjenesterne eller enhver forsætlig forseelse fra din side.

ADSKILLELIGHED

Alle rettigheder og begrænsninger indeholdt i denne aftale kan udøves og er kun gældende og bindende i det omfang, de ikke overtræder nogen gældende love og er beregnet til at blive begrænset i det omfang, det er nødvendigt, så de ikke vil gøre denne aftale ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves. Hvis en bestemmelse eller del af en bestemmelse i denne aftale anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke håndhæves af en domstol med kompetent jurisdiktion, er det parternes hensigt, at de resterende bestemmelser eller dele deraf skal udgøre deres aftale med hensyn til emnet heraf, og alle sådanne resterende bestemmelser eller dele heraf forbliver i fuld kraft og virkning.

KONFLIKTLØSNING

Dannelsen, fortolkningen og udførelsen af ​​denne aftale og eventuelle tvister, der opstår deraf, er underlagt den materielle og processuelle lovgivning i Danmark uden hensyntagen til dets regler om konflikter eller lovvalg og, i det omfang det er relevant, lovene i Danmark. Den eksklusive jurisdiktion og værneting for sager relateret til genstanden herfor er domstolene i Danmark, og du angiver hermed den personlige jurisdiktion for sådanne domstole. Du giver hermed afkald på enhver ret til en nævningeting i enhver sag, der opstår som følge af eller relateret til denne aftale. De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationale køb af varer gælder ikke for denne aftale.

OPGAVE

Du må ikke overdrage, videresælge, underlicensere eller på anden måde overføre eller uddelegere nogen af ​​dine rettigheder eller forpligtelser heri, helt eller delvist, uden vores forudgående skriftlige samtykke, hvilket samtykke er efter vores eget skøn og uden forpligtelse; enhver sådan overdragelse eller overførsel er ugyldig. Vi er frie til at overdrage enhver af dens rettigheder eller forpligtelser heri, helt eller delvist, til enhver tredjepart som en del af salget af alle eller stort set alle dens aktiver eller aktier som en del af en fusion.

ÆNDRINGER OG TILLÆG

Vi forbeholder os retten til at ændre denne aftale eller dens vilkår relateret til webstedet og tjenester til enhver tid efter vores skøn. Når vi gør det, vil vi revidere den opdaterede dato nederst på denne side, sende en meddelelse på hjemmesidens hovedside og sende dig en e-mail for at underrette dig. Vi kan også give dig besked på andre måder efter vores skøn, såsom gennem de kontaktoplysninger, du har angivet.
En opdateret version af denne aftale træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen af ​​den reviderede aftale, medmindre andet er angivet. Din fortsatte brug af webstedet og tjenesterne efter ikrafttrædelsesdatoen for den reviderede aftale (eller en sådan anden handling specificeret på det tidspunkt) vil udgøre dit samtykke til disse ændringer.

ACCEPT AF DISSE VILKÅR

Du anerkender, at du har læst denne aftale og accepterer alle dens vilkår og betingelser. Ved at tilgå og bruge webstedet og tjenesterne accepterer du at være bundet af denne aftale. Hvis du ikke accepterer at overholde vilkårene i denne aftale, har du ikke tilladelse til at få adgang til eller bruge webstedet og tjenesterne. En opdateret version af denne aftale træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen af ​​den reviderede aftale, medmindre andet er angivet. Din fortsatte brug af webstedet og tjenesterne efter ikrafttrædelsesdatoen for den reviderede aftale (eller en sådan anden handling specificeret på det tidspunkt) vil udgøre dit samtykke til disse ændringer.

KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller klager vedrørende denne aftale, opfordrer vi dig til at kontakte os ved at bruge nedenstående oplysninger:
sinnet@landbrugplus.dk