Denne ansvarsfraskrivelse ("Ansvarsfraskrivelse") angiver de generelle retningslinjer, afsløringer og vilkår for brug af websitet natureplus.io ("Webstedet" eller "Tjenesten og enhver af dets relaterede produkter og tjenester (samlet "Tjenester"): Denne ansvarsfraskrivelse er en juridisk bindende aftale mellem dig ""Bruger", "dig eller "din") og Landbrug+ ApS (Landbrug+ ApS", "Vi, "os" eller "vores"). Hvis du indgår denne aftale på vegne af en virksomhed eller anden juridisk enhed, erklærer du, at du har bemyndigelse til at binde en sådan enhed til denne aftale, i hvilket tilfælde udtrykkene "Bruger", "dig" eller "din" skal henvise til til en sådan enhed. Hvis du ikke har en sådan autoritet, eller hvis du ikke er enig i vilkårene i denne aftale, accepterer du ikke denne aftale og må ikke bruge webstedet og tjenesterne. Ved at tilgå og bruge hjemmesiden og tjenesterne anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af vilkårene i denne ansvarsfraskrivelse. Du anerkender, at denne ansvarsfraskrivelse er en kontrakt mellem dig og Landbrug+ ApS Aps, selvom den er elektronisk og ikke er fysisk underskrevet af dig, og den regulerer din brug af hjemmesiden og tjenester.

Indholdsfortegnelse
REPRÆSENTATION

Eventuelle synspunkter eller meninger, der ikke er repræsenteret på hjemmesiden, tilhører udelukkende indholdsskaberne og repræsenterer ikke personer, institutioner eller organisationer, som Landbrug+ ApS eller skabere kan eller ikke kan være forbundet med i professionel eller personlig egenskab, medmindre det udtrykkeligt er angivet. Synspunkter eller meninger er ikke beregnet til at bagtale nogen religion, etnisk gruppe, klub, organisation, virksomhed eller individ.

INDHOLD OG OPSLAG

Du må udskrive eller kopiere en hvilken som helst del af hjemmesiden og tjenester til din egen personlighed, ikke-kommerciel brug, men du må ikke vælge nogen del af hjemmesiden og tjenester til andre formål, og du må ikke ændre nogen del af hjemmesiden og Tjenester. Inkludering af enhver del af Hjemmesiden og Tjenesterne i et andet værk, hvad enten den er i trykt eller elektronisk eller anden form eller inkludering af enhver del af Hjemmesiden og Tjenesterne på en anden ressource ved indlejring, indramning eller på anden måde uden udtrykkelig tilladelse fra Landbrug+ ApS er forbudt.

KOMPENSATION OG SPONSORERING

Nogle af linkene på hjemmesiden kan være tilknyttede links. Det betyder, at hvis du klikker på linket og køber en vare, vil Landbrug+ ApS modtage en affiliate-kommission.

IKKE ØKONOMISK RÅDGIVNING

Oplysningerne på hjemmesiden er kun til rådighed for din bekvemmelighed og er ikke beregnet til at blive behandlet som finansiel, investering, skat eller anden rådgivning. Intet indeholdt på hjemmesiden udgør en opfordring, anbefaling, godkendelse eller tilbud fra Landbrug+ ApS, dets agenter, medarbejdere, entreprenører og eventuelle tilknyttede virksomheder om at købe eller sælge værdipapirer eller andre finansielle instrumenter.
Alt indhold på dette websted er information af generel karakter og omhandler ikke omstændighederne for nogen bestemt person eller enhed. Intet på hjemmesiden udgør professionel og/eller finansiel rådgivning, og ingen information på hjemmesiden giver heller ikke en omfattende eller fuldstændig redegørelse for de diskuterede forhold eller lovgivningen i forbindelse hermed. Du alene påtager dig det fulde ansvar for at vurdere fordele og risici forbundet med brugen af ​​enhver information eller andet indhold på hjemmesiden, før du træffer nogen beslutninger baseret på sådanne oplysninger. Du accepterer ikke at holde Landbrug+ Aps, dets agenter, medarbejdere, entreprenører og eventuelle tilknyttede virksomheder ansvarlige for ethvert muligt erstatningskrav, der måtte opstå som følge af enhver beslutning, du træffer baseret på den information, der er stillet til rådighed for dig via hjemmesiden.

IKKE INVESTERINGSRÅDGIVNING

Alle investeringer er meget spekulative og indebærer betydelige risici eller tab. Vi opfordrer alle til at investere meget omhyggeligt. Vi opfordrer også investorer til at få personlig rådgivning fra din professionelle investeringsrådgiver og til at foretage uafhængige undersøgelser, før de handler ud fra oplysninger fundet på hjemmesiden. Vi garanterer eller garanterer på ingen måde, at nogen som helst handling, du foretager dig i afhængighed af udsagn eller information, der er tilgængelig på webstedet, bliver en succes.
Tidligere resultater er ikke nødvendigvis vejledende for fremtidige resultater. Alle investeringer indebærer betydelige risici, og alle investeringsbeslutninger for en person forbliver den pågældendes specifikke ansvar. Der er ingen garanti for, at systemer, indikatorer eller signaler vil resultere i overskud, eller at de ikke vil resultere i helt eller delvist tab. Alle investorer rådes til fuldt ud at forstå alle risici forbundet med enhver form for investering, de vælger at foretage sig.

SKADESLØSHOLDELSE OG GARANTIER

Selvom vi har gjort ethvert forsøg på at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte, er Landbrug+ Aps ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser, eller for resultater opnået ved brugen af ​​disse oplysninger. Al information på hjemmesiden leveres "som den er", uden garanti for fuldstændighed, nøjagtighed, aktualitet eller for de resultater, der opnås ved brugen af ​​disse oplysninger, og uden garanti af nogen art, udtrykkelig eller underforstået. Under ingen omstændigheder vil Landbrug+ Aps, eller dets partnere, medarbejdere eller agenter, være ansvarlige over for dig eller nogen anden for nogen beslutning eller handling, der er truffet i tillid til oplysningerne på hjemmesiden, eller for eventuelle følgeskader, særlige eller lignende skader, selvom informeret om muligheden for sådanne skader.
Ydermere, som med enhver virksomhed, kan dine resultater variere og vil være baseret på din individuelle kapacitet, erfaring, ekspertise og niveau af ønske. Der er ingen garantier for graden af ​​succes, du kan opleve. Der er ingen garanti for, at du overhovedet får nogen indkomst, og du accepterer risikoen for, at indtjenings- og resultatopgørelserne er forskellige fra person til person. Hver enkelts succes afhænger af hans eller hendes baggrund, dedikation, lyst og motivation. Brugen af ​​de oplysninger, der er tilgængelige på hjemmesiden, bør være baseret på din egen due diligence, og du accepterer, at Landbrug+ Aps ikke er ansvarlig for nogen succes eller fiasko for din virksomhed, der er direkte eller indirekte relateret til køb og brug af vores informationer, produkter , og tjenester gennemgået eller annonceret på webstedet. Oplysninger på hjemmesiden kan ændres til enhver tid og uden varsel.

ÆNDRINGER OG TILLÆG

Vi forbeholder os retten til at ændre denne ansvarsfraskrivelse i dens vilkår relateret til webstedet og tjenesterne til enhver tid efter vores skøn. Når vi gør det, vil vi revidere den opdaterede dato i bunden af ​​denne pate, sende en meddelelse på hjemmesidens hovedside, sende dig og e-mail for at underrette dig. Vi kan også give dig besked på andre måder efter vores skøn, såsom gennem de kontaktoplysninger, du har angivet. En opdateret version af denne ansvarsfraskrivelse træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen af ​​den reviderede ansvarsfraskrivelse, medmindre andet er angivet. Din fortsatte brug af webstedet og tjenesterne efter ikrafttrædelsesdatoen for den reviderede ansvarsfraskrivelse (eller en sådan anden handling specificeret på det tidspunkt) vil udgøre dit samtykke til disse ændringer.

ACCEPT AF DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE

Du anerkender, at du har læst denne ansvarsfraskrivelse og accepterer alle dens vilkår og betingelser. Ved at tilgå og bruge webstedet og tjenesterne accepterer du at være bundet af denne ansvarsfraskrivelse. Hvis du ikke accepterer at overholde vilkårene i denne ansvarsfraskrivelse, har du ikke tilladelse til at få adgang til eller bruge webstedet og tjenesterne.

KONTAKT OS
Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller klager vedrørende denne ansvarsfraskrivelse, opfordrer vi dig til at kontakte os ved at bruge nedenstående oplysninger: Sinnet@landbrugplus.dk Dette dokument blev sidst opdateret den16.01.2024