Vil du sikre og udvikle dit landbrug, og samtidig være med til at løse klima-og miljøudfordringerne

jes3

Sæt skub i dit landbrug med Landmanden og Miljøkvinden

Picture2
Sinnet+
Sinnet Bødewadt - CEO, Nature+ , Cand.Techn.Soc, M.Env.S.

“Dansk Landbrug er i starten af stormen: I det kritiske kald til udvikling i en tid med stigende klimaudsving, reguleringer, dokumationskrav og kundebekymring. Kravene skærpes med et svækket naturgrundlag​. Valgene er: ​- Fortsæt som altid​, - Reducer miljø- og klimapåvirkningen, - Øg naturgrundlag. De første to svækker forsat naturgrundlaget, med øget krav til følge, mens det sidste er en af nøglerne til udvikling af landbruget og afvikling af kravene. ”

CEO, Nature+ , Cand.Techn.Soc, M.Env.S.

Hvert produkt fortæller en historie, hvert køb gør en forskel, og hver regenerativ indsats finder sit brand

Har du en god biologisk løsning eller praksis, der udvider naturgrundlaget, sunde fødevarer og engagere de lokale og kunderne. Så vil vi meget gerne hjælpe med at analyser på forskellen og udvikle dit brand og dermed dit kundegrundlag.

Magerholm

Hos Landbrug+ sikrer og styrker vi din landbrugsøkonomi gennem udvidet naturgrundlag, datadrevet innovation og stærkt kundeengagement.

Hvis du ikke selv har en løsning, så kan vi hjælpe med at øge dit naturgrundlag ved at opbygge humus i jorden.

Fordelene er at: 
👉Du forbedrer din driftsøkonomi

👉Reducer handelsgødning- og pesticidforbrug med ca. 50% på 3 år
👉Forbedre udbyttet 
👉Du hjælper med at løse klimaudfordringerne ved at genopbygge organisk kulstof i jorden 

👉Reducer udledning af kvælstof 
👉Forbedre biodiversitet i jorden 
👉Forbedre dyrevelfærd i stalden - reducer dyrlægeregninger
👉Reducer opfodringstid for grise

Book et informationsmøde
jes4

Fra Landmand til Landmand

Jes Henrik Jensen, landmand fra Green-Passion hjælper jer med at styrke jeres landbrugsøkonomi ved at:​

 👆 Øge naturgrundlaget med effektiv biologisk metode​, Quaterna

👉 Vejlede jer med driftsplanen 

👉 Beregne din driftsøkonomi

👉 Iværksætte tredje parts målinger​, så vi kan følge din udvikling

Book et informationsmøde. Skriv til jes@landbrugplus.dk Læs mere her

Den biologiske proces, vi ikke er vant til, der gør en afgørende forskel. 

I slipper for lugten af gylle og får duften af skovbund.

Vi bruger Quaterna naturlige komposterende mikroorganismer som fremavles i kompost. Mikroorganismerne deles op i 4 grupper.

 1. De Autotrophe mikroorganismer trækker CO2 og kvælstof ud af atmosfæren.
 2. De nedbrydende mikroorganismer omdanner den organiske masse til plantenæringsstoffer.
 3. De humificerende mikroorganismer omdanner de organiske rester til humus.
 4. De rhizosfære mikroorganismer arbejder i symbiose med planterne om at leverer næringsstoffet og vand.


I videoen kan I se hvad de 28.000 forskellige mikroorganismer gør. På billedet kan I se et kontrol forsøg fra
26 juni til den 29 september 2023, 
NPK til venstre og Quaterna til højre.

1696071638420

Den biologiske proces følger vi selvfølgelig op på

År 0

 1. Målinger tages ved opstart
 2. Data om forbrug indhentes til LCA
 3. Livscyklusanalyse År 0 beregnes
 4. Klima- og miljøaftryk vises på dine landbrug+ kort, hvor din kunder får indblik i den rejse du bevæger dig ud i.

År 1

 1. Målinger tages efter 1 år
 2. Data om forbrug indhentes fra bedriften
 3. Ny Livscyklusanalyse beregnet
 4. Forskel vises her. 
 5. Forskellen i Klima- og miljøaftryk vises på dine landbrug+ kort, hvor din kunder får indblik i den rejse du bevæger dig ud i.

År 2... År 3... År...4....År 5

 1. Målinger tages efter 2 år...år 3... år4....år5
 2. Data om forbrug indhentes fra bedriften
 3. Ny Livscyklusanalyse beregnet
 4. Forskel vises her.
 5. Salg af landbrug+ kort gennem din værdikæde

Hvad gør vi så med målingerne?

Resultaterne analyser vi og miljøeffekten viser vi dine kunder. Det skaber troværdighed og engagement.

🔎 Spore udviklingen med data og målinger​.

​📈Beregne klima- og miljøeffekten redeligt med regenerative Livs Cyklus Impact Analyse. (LCIA). Emissionsbilledet fra iltrig kompostering er forskellig fra emissionsbilledet fra forrådnelsesprocessen, som IPPC og dermed SEGES, Concito er baseret på.  

👏 Engagere dine kunder gennem datafortællingerder inspirer til gentagne køb eller opmuntrer dem til at blive salgsambassadører i deres netværk

Kort2

SOBAC Deutschland GmbH, Green-Passion ApS. og Nature+ er gået sammen for at hjælpe landbruget

GP etiket logo
Aktiv 20@4x
Natureplus grøn@3x

Samarbejdet med SOBAC Deutchland GmDH  er vi stolte af! 

De har 30 års erfaring. 

I mere end 30 år har SOBAC Deutchland GmdH tilbudt et koncept, der står for bæredygtigt, autonomt og rentabelt landbrug.

De har en høj kvalitet, og tager landmanden i hånden, så forskellen kan mærkes.

Quaterna® bruges i de mest forskelligartede områder af landbruget, uanset klimatiske forhold, jordbundsforhold og typer. processen udviklet af Marcel Mézy gør det muligt for jorden at genvinde sit oprindelige frugtbarheds potentiale. Som de siger:

"Jorden er din kapital – humus er din opsparingskonto!"

Landbrug+ og FN Verdensmål

Et par nedslag 👇  

Biodiversitet og lugtgener
Quaterna mikroorganismer øger jordens porøsitet, indhold af luft og vand til stor gavn for de organismer og dyr der lever i jorden, som igen har en positiv effekt på biodiversiteten over jorden til glæde og gavn for det generelle samfund. Den animalske fødevareproduktion har en stor påvirkning på det omkringliggende samfund, specielt lugtgener fra husdyrgødning.


Klima
Quaterna regenerative mikroorganismer danner IKKE metan og lattergas, og de har en enestående evne til at producerer langsomt nedbrydeligt organisk kulstof/humus (humus er jordens frugtbarheds indikator og CO2 lager), de kan danne ca 5 tons organisk kulstof/humus per hektar per år. 

My project-1 (3)

Hvad siger andre landmænd om Querterna?

Petersen fra Slesvig-Holstein

SOBAC på vejen ved Petersen-gården i Bollingstedt/Slesvig-Holsten. En mejerigård med majsdyrkning og et biogasanlæg. Se selv, hvilke oplevelser de har haft med Quaterna(R) 
(på tysk).

Mikael Fra Sverige

Oplev fordelen ved at bruge Quaterna(R) Activa 500 i hønsestalden. Udforsk en interessant mulighed for at reducere ammoniakken i stalden og for at få bedre æg. Øg værdien af ​​din egen husdyrgødning og skab humus i dine jord bagefter. (på engelsk) 

Ring på 61 74 31 87 eller jes@landbrugplus.dk eller sinnet@landbrugplus.dk 

Tusind tak! Vi vender tilbage hurtigst muligt.